Паясненні наконт метадалогіі даследавання «Секулярызм, эмансіпацыя і геапалітыка»

куб

Каштоўнасці — гэта кагнітыўныя шаблоны, з дапамогай якіх чалавек (пера)асэнсоўвае выгады

Кантэнт з’явіцца пазней...