V. ПОЛІСІ-АНАЛІЗ

chess

У сферы «полісі» галоўнай задачай BISS ёсць стратэгічная экспертыза: аналіз грамадска-палітычных працэсаў у доўгатэрміновай перспектыве.

BISS сур'ёзна ўспрымае слова «стратэгічны», якое ўваходзіць у склад ягонай назвы. Стратэгічны характар Інстытута палягае перадусім у прымяненні стратэгічнага мыслення да аналізу грамадска-палітычных працэсаў і выпрацоўкі полісі-рэкамендацый.

Фармальная схема стратэгічнага мыслення выглядае наступным чынам:

 1. Ёсць мэта М.
 2. Калі суб'ект С выканае дзеянне Д, то імаверныя наступствы: Н ∨ О ∨ П.
 3. [Дапусцім, што] ведаем, што:
  1.  Н – набліжае да М.
  2. О – аддаляе ад М.
  3. П – мае нейтральнае значэнне для М.
 4. Аналіз:
  1. Наколькі высокая імавернасць Н (пры выкананні Д)
  2. Наколькі высокая імавернасць О (пры выкананні Д)?
 5. [Дапусцім, што] аналіз выявіў, што пры выкананні дзеяння Д:
  1. Імавернасць О вышэйшая за імавернасць П.
 6. Варыянты рашэнняў: В1 ⊕ В2, дзе:
  1. В1 = адмова ад Д.
  2. В2 = выкананне Д і распрацоўка сцэнару дзеянняў на выпадак О.

Стратэгічнае мысленне прадугледжвае тры рэчы:

 • наяўнасць мэты;
 • логіку;
 • веданне аб'ектыўных заканамернасцяў у дадзенай сферы.

Стратэгічны характар BISS праяўляецца таксама ў прасоўванні тых культурных і каштоўнасных установак, якія спрыяюць дасягненню Беларуссю стратэгічнай мэты АГАН (гл. VII раздзел).

Адобрана Радай BISS у красавіку 2019 года